2013-02-28 14.21.05Tým zkušených odborníků společnosti ELEKTROMONTÁŽE SÝKORA spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům kvalitní služby spojené s řízením projektů, řízením staveb.

Naši odborníci nabízí služby v oblasti řízení projektů a řízení staveb v souladu s platnými právními předpisy a normami. Naše služby zahrnují časové a kapacitní plánování projektu včetně dodání harmonogramu projektu, členění projektu do jednotlivých fází, definování všech činností, stanovení vazeb mezi činnostmi, plánování zdrojů, sledování nákladů projektu, stanovení a řízení rizik, kontrolu projektu, stavební a technický dozor a reportování. V závěrečné fázi uvedení do provozu a finální předání zákazníkovi. Naším hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků.

Garantujeme zákazníkům profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup a úspěšnou realizace jejich záměru. Poskytujeme poradenskou činnost a konzultace. Využijte naše profesionální služby v oblasti řízení projektů, řízení staveb.

ELEKTROMONTÁŽE SÝKORA spol. s r.o. – odborník na řízení projektů a staveb.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte zájem o naše služby? Použijte rychlý kontaktní formulář

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ