Historie vzniku divize

V roce 1997 se naše společnost začala zabývat technologiemi na recyklaci a mezi první projekty patřila recyklace pneumatik a plastů.

Díky 20-ti leté praxi získal odborné zkušenosti v oblasti recyklace, přičemž tyto zkušenosti využívá i vláda České republiky, když pana Sýkoru učinila poradcem parlamentu České republiky pro oblast nakládání s odpady.

S ohledem na nové trendy a vývoj v oblasti zpracování a nakládání s odpady, se pan Sýkora rozhodl plně věnovat dodávce komplexních technologických celků, zaměřených na energetické využití odpadů.

Vznik divize je výsledkem spojení několika silných soukromých společností podnikajících převážně v oblastech technologicky inženýrské, montážní a provozní služby v oblastech technologických celků, energetiky a kompletním nakládáním s odpady.

Cílem společnosti je dodávka technologií a služeb v oblasti odpadového hospodářství v nejvyšší kvalitě.

V roce 2016 byl do společnosti vložen velký kapitál, abychom byli silným partnerem pro banky a pro velké projekty.

Jsme společnosti, která  je držitelem veškerých potřebných certifikátu v dané oblasti podnikáni

Zaměření divize technologie

Projekty na likvidaci odpadu jsou vytvářeny tzv. na klíč:

 • Individuální zpracování nabídky dle zadání zákazníka
 • Vypracování ekonomické návratnosti
 • Zpracování celkového projektu
 • Zpracování studie a nutných povolení
 • Stavba včetně nutných technologických zaškolení
 • Předání projektu popř. možnost provozu technologií naší společností

Zabýváme se zpracováním následujících druhu odpadů:

 • Komunální odpad
 • Plasty
 • Pneumatiky
 • Železniční pražce
 • Ropné laguny
 • Ropné kaly
 • Kaly z čističky odpadových vod
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte zájem o naše služby? Použijte rychlý kontaktní formulář

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ