Jedná se o velice ekologický proces, během kterého je možné běžně zpracovávat organické materiály na vysokou  jakost plynných a kapalných paliv  a generováni energie bez enviro zátěže.

Ve své podstatě jde o obracený postup výroby plastů, tzn. zpětné výroby ropných produktů ze všech biologicky rozložitelných nebo syntetických odpadů na bázi uhlovodíku, které by jinak skončily na skládkách.

Tato technologie přináší převratné řešení i v oblasti likvidace odpadů. Je v ní možné efektivně likvidovat plastové odpady (vč. PVC), všechny typy biologických odpadů (sláma, odpadní dřevo, biomasa všech typů, odpady v potravinářství́ apod.), komunálního odpadu, textilie, gumy a pneumatiky či nebezpečný a zdravotnický odpad.

Výstupní komodity pro obchodováni na trhu nebo  pro další spravováni :

  • Plyn
  • Olej
  • Saze
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte zájem o naše služby? Použijte rychlý kontaktní formulář

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ